ชุดเริ่มต้นธุรกิจ

ราคา 2,900 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริม เพิ่มเติมรายได้ อยากทดลองตลาดก่อนเริ่มธุรกิจ


 • ได้รับผลิตภัณฑ์ชุดสำหรับบริการ + VCD  + คอร์สอบรม มูลค่า 5,520 บาท    เพิ่มเติม
 • อบรมโดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านแว็กซ์ 1 วัน (อบรมที่บริษัทฯ)
 • สามารถต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่ หรือให้บริการโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน HOT PACKAGE

ราคา 30,000 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นมีธุรกิจ เพียงมีพื้นที่บริการตั้งแต่2*2 ตร.ม.ขึ้นไป  


 • ผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายและเทสเตอร์   เพิ่มเติม
 • อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย  ชั้นวางสินค้า ป้ายกล่องไฟ
 • อบรมการแว็กซ์โดยช่างผู้ชำนาญการ 1 วัน ที่บริษัทฯ 
 • หรือ ใน กทม. (ตจว. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ทีมงานโปรโมชั่นวันเปิดร้าน 1 วัน (ตจว. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

KUTE PACKAGE

ราคา 6,900 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องรายได้เสริมเพิ่มเติมจากการแว็กซ์ทั่วไป 


 • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการแว็กซ์คิ้ว  เพิ่มเติม
 • อบรมการแว็กซ์คิ้วโดยช่างผู้ชำนาญการ 1 วัน (อบรมที่บริษัท)
 • สามารถต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่ หรือให้บริการโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน

GOLD PACKAGE

ราคา 50,000 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การแว็กซ์ขน การทำสปา  การทำพาราฟิน  


 • ผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายและบริการแว็กซ์ สปา พาราฟิน เพิ่มเติม
 • เทสเตอร์สินค้าแว็กซ์ 1 ชุด
 • อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย  ชั้นวางสินค้า ป้ายกล่องไฟ
 • คอร์สอบรมการแว็กซ์ สปา และพาราฟิน โดยช่างผู้ชำนาญการ(ตจว. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ทีมงานโปรโมชั่นวันเปิดร้าน 2 วัน (ตจว. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

PREMIUM PACKAGE

ราคา 500,000 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดแฟรนไซส์ความงามครบวงจร ตั้งแต่การบริการนวดหน้า ขัดผิวกาย แว็กซ์ขน  สปา พาราฟิน ฯลฯ  โดยให้สิทธิ  1 จังหวัด 1 ศูนย์เท่านั้น


 • ผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายและบริการ  เพิ่มเติม
 • เทสเตอร์สินค้า 1 ชุด
 • อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย  ชั้นวางสินค้า ป้ายกล่องไฟ
 • คอร์สอบรมการนวดหน้า ขัดผิวกาย แว็กซ์ขน สปา และพาราฟิน โดยช่างผู้ชำนาญการ (ตจว. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ทีมงานโปรโมชั่นวันเปิดร้าน 3 วัน (ตจว. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)